สพม.35 จัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 จัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ สนามสอบโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง และสนามสอบโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1004 คน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563

วศินี  วนรัตน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ภาพ-รายงาน