สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู จำนวน 22 ราย

วันที่ 13 มกราคม 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจักรรินทร์ อภิสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดีและให้ข้อคิดในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสมารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จำนวน 22 ราย ประกอบด้วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 7 ราย วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ราย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 5 ราย วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 3 ราย วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 รายและ วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ราย ณ ห้องคอนเฟอเรนส์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ทั้งนี้ บรรจุแต่งตั้งฯ ในวันที่ 14 มกราคม 2563 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2