สพป.ชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด โครงการทุนการศึกษาฯ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ปีการศึกษา 2563

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ได้มอบหมายให้ นางสุดใจ เกิดอ้น นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด โครงการทุนการศึกษาฯ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมสกุณา (301) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดย นายนที มนตริวัต รอง ผวจ.ชัยนาท เป็นประธาน