ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  นำคณะผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

วันจันทร์ที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๓   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  นำคณะผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา