‘ดร.จิตติศักดิ์’ นำกลุ่มเยาวชนกล้าดีศรีสองรักษ์ สพม.19 ตบเท้ารับรางวัลในงานรวมพลังกล้าแผ่นดิน ก้าวสู่ปีที่15 และค่ายกล้านำ รุ่นที่ 39 ที่จ.พะเยา

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สำนักงานเขตพพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 นำนักเรียนกลุ่มเยาวชนกล้าดีศรีสองรักษ์ และครูที่ปรึกษา เข้าร่วมกิจกรรมงานรวมพลังกล้าแผ่นดิน ก้าวสู่ปีที่15 และค่ายกล้านำ รุ่นที่ 39 พร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะกลุ่มพลังเครือข่ายเยาวชนที่มีจิตอาสา ส่งเสริมศีล 5 ค่านิยมหลัก 12 ประการ อีกทั้งกลุ่มเยาวชนยังได้รับรางวัลผู้นำเยาวชนกล้าแผ่นดิน และนายพงศ์พิช คูสูงเนิน ครูที่ปรึกษา ได้รับรางวัลครูผู้มีจิตวิญญาณแห่งพระโพธิสัตว์ จากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่1 พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีพุทธศักราช 2562  จัดโดยเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม และภาคีเครือข่าย โดยมีนายประดิษฐ์ โปซิว ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ณ ชุมชนคุณธรรม วัดต๊ำม่อน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

…………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจากดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา