++กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี น้องพี่ต้านทุจริตคอรัปชั่น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 +++

^^^วันจันทร์ ที่ 13  มกราคม พ.ศ.2563   เวลา 13.00 น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ    ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี  น้องพี่ต้านทุจริตคอรัปชั่น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  โดยท่านผู้อำนวยการเดินนำขบวนจากหน้าอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ถึงหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่

//ในโอกาสนี้  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยนายธนาวัฒน์  คำราช รองศึกษาธิการจังหวัดลำปางรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นำคณะมาอวยพรปีใหม่ท่านผู้อำนวยการ ณ  บริเวณอาคารหน้าสำนักงาน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   // ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
เลขที่ 98ถนนขุนลุมประพาสตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน58000โทร.053-611282โทรสาร.053-611445
ธีรธิดา พรหมมาแบน