รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2563

สอบวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 9.00-11.00 น. ห้องประชุม สพม.เขต1. ถนนศรีอยุธยา ซอย 5 เขตราชเทวี กทม. ดังรายละเอียด ไฟล์เอกสารแนบ นี้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน