สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เมื่อ 14 ​มกราคม 2563 ที่โรงเรียนศิริราษฎร์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562