สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมเปิดโครงการ ติว O-Net ปี 2563

วันที่  14  มกราคม  2563  เวลา  09.00  น.  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นางนภาภรณ์  อากาศ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เป็นประธานเปิดโครงการ  ติว  O-Net  ปี 2563  ซึ่งดำเนินการโดย  บริษัท  ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานปราจีนบุรี  ในธุรกิจ แพ็คเกจจิ้ง  ร่วมกับทีมติวเตอร์จาก  “ครูเมฆ”  ติวเข้ม  O-Net  รายวิชาหลัก ได้แก่  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และภาษาไทย  ในวันที่  14-15, 23-24  มกราคม 2563  เพื่อให้โอกาสแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่  6 ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากการเรียนในหลักสูตร   ณ  ห้องประชุมโรงเรียนกบินทร์บุรี  อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี