ผอ.สพม.19 เป็นประธานปิดการฝึกภาคสนาม นศท.

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ 3 ประจำปีการศึกษา 2562  ผลัดที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 14 มกราคม 2563 ณ สนามฝึกภาคสนามอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย