ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี จังหวัดพระนครศรีีอยุธยา โดยมีนายณพงศ์ เลื่อมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนลาดชะโดสามัคคคี