สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบผ้าห่มโรงเรียนหนองเบนประภากร

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 2 มอบหมายให้ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่ม ตามโครงการให้น้องคลายหนาว ปีที่ 6 มอบให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเบนประภากร ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จำนวน 51 คน โดยมี บุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประธานศูนย์เครือข่ายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอภ ูเขียว คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว