สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2563

            วันที่ 15 มกราคม 2563  เวลา  08.00  น.  นายวชิระ  สมจิตต์  ผอ.โรงเรียนวัดโคกป่าแพง  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เพื่อรับทราบนโยบาย  แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา  ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง สพฐ.