สพป.น่าน เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” และ รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน โดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ต่อด้วยการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อแจ้งข้อราชการ ความเคลื่อนไหวต่างๆ โดยมีนางนงเยาว์  ศิริรัตน์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ เป็นประธานในการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2