ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมเป็นประธานการประชุมและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ร่วมเป็นประธานและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างโครงการพัฒนาเด็กเล็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดสระแก้ว กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรภาคีในจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสัตบรรณ โรงเรียนทัพราชวิทยา อำเภอตาพระยา โดยมีโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากโครงการ ซี.ซี.เอฟ จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562/2563 จำนวน 7 โรงเรียน

ภาพข่าวจาก ปชส.สพป.สระแก้ว เขต 2 (นิตติยา หัดรัดไชย)