สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ”พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2563 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน โดยมีนายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.ดำเนินรายการ ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นได้ประชุมสภากาแฟแจ้งข้อราชการของกลุ่ม/หน่วย ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3