สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 14 มกราคม  2563  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2563  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ  โดยนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้พันเอก ยุทธนา มีทิพย์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในนามประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์           เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครู  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 5 อำเภอ  เข้าร่วมกิจกรรมฯ  จำนวนกว่า 1,000 คน