สพฐ.ร่วมกับ เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น แจกตั๋วหนังฟรี 16 ม.ค. สำหรับคุณครูทั่วประเทศ

วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ บริเวณอาคาร สพฐ. 1 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วย นางสาวพิมสิริ ทองร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมประชาสัมพันธ์แคมเปญ “คุณครู ดูหนังฟรี” กิจกรรม “Teacher’s Day 2020” เพื่อร่วมระลึกถึงความสําคัญและพระคุณของคุณครู ส่งมอบความสุขแด่คุณครูเนื่องในวันครูแห่งชาติ 2563 โดยคุณครูสามารถชมภาพยนตร์ทุกเรื่อง ทุกรอบ ในระบบปกติฟรี 1 ที่นั่ง (เฉพาะ Deluxe Seat, Premium Seat, Prime Seat ที่โรงภาพยนตร์เครือ เอส เอฟ ทุกสาขาและ Executive Seat สำหรับสาขาเอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ) เพียงแสดงบัตรข้าราชการครูหรือบัตรประจำตัวครูที่หน้าจุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ และโรงภาพยนตร์เครือ เอส เอฟ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันที่ 16 มกราคม 2563

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โซเชียลมีเดีย WeLoveSF หรือ #SFcinema เว็บไซต์ www.sfcinemacity.com, แอปพลิเคชัน SF Cinema และเจ้าหน้าที่ประจำสาขาโรงภาพยนตร์ทุกสาขา

ภาพ/บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/ฐิติมา  ชาลีกุล