สพป.นราธิวาส เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

15 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 เข้าร่วมประชุมเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส