สพป.ชย.2 เปิดกีฬาคุรุสัมพันธ์ เกษตรสมบูรณ์

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 2 มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดกีฬาคุรุสัมพันธ์ 63 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ณ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา โดยมี นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา ประธานศูนย์เครือข่ายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเกษตรสมบูรณ์และครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว