ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธีงานวันครู อำเภอจัตุรัส “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธีงานวันครู อำเภอจัตุรัส “ภาพใต้คำขวัญของ พล.เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”  ซึ่งในพิธีภาคเช้าจัดให้มีพิธีสงฆ์ โดยประธานสงฆ์ให้ศีล/พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์/เจริญชัยมงคลคาถาและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ จากนั้นเป็นพิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ผู้กล่าวนำ นางปิยพร เคนวิเศษ ข้าราชการบำนาญ ครูอาวุโสนอกประจำการ และยื่นสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ จากนั้น นายปรีชา ชำนาญกุล ผอ.โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ครูอาวุโสในประจำการนำกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนายยุทธนา ศรีนวลดี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอจัตุรัส ได้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ ท่านประธานในพิธี ได้มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิการประถมศึกษาอำเภอจัตุรัส และมอบโล่ “สุดยอดครูต้นแบบ” สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 17 คน และมอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนในสังกัดจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง, รองชนะเลิศอันดับ 1,2  เหรียญทอง, เกียรติบัตรครูดีปลอดอบายมุข จำนวน 7 คน ฯลฯ จากนั้นท่านประธานได้กล่าวปราศัยและอวยพรให้กับคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ข้าราชการบำนาญ คณะครูโรงเรียนเอกชน แขกผู้มีเกียรติ ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และเวลา 13.30 น. ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้เยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ อำเภอเนินสง่า อำเภอซับใหญ่ และอำเภอบำเหน็จณรงค์ โดยได้ร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง อำเภอซับใหญ่ ,แข่งขันฟุตบอลชาย อำเภอบำเหน็จณรงค์