สพป.ชัยนาท จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 14 พ.ย.61 สพป.ชัยนาท นำโดย ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท เปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว และบรรยายพิเศษสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมให้ความรู้ ข้อคิด ข้อแนะนำ ในบทบาทหน้าที่ของลูกจ้างซึ่งเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนสนับสนุนการจัดการศึกษา พร้อมนำลูกจ้างและบุคลากร สพป.ชัยนาท จำนวนกว่า 150 คน ลงพื้นที่ปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือ จังหวัดชัยนาท – ค่ายยุวชนทหาร จังหวัดชัยนาท และบริเวณพื้นที่เขาขยาย