สพฐ.ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 17 มกราคม 2563  นายอำนาจ วิชยานุวัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)  พร้อมด้วย รศ.ดร.เอกชัย  กี่สุขพันธ์  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563  ณ  ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ / เธียรัท  รัตนถา

ข่าว / ณัฐพล  พรหมจันทร์