เลขาธิการ กพฐ.ร่วมชี้แจงทำความเข้าใจต่อคณะผู้เรียกร้อง ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)ร่วมชี้แจงทำความเข้าใจต่อผู้เรียกร้องในกรณี ยุบย้ายรวม โดยมีนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานชี้แจง และรับฟังข้อคิดเห็นจากคณะตัวแทนผู้เรียกร้อง