การแข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี 2563 อำเภอภูเขียว

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี 2563 ของศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว ณ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง โดยมี นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ทั้งนี้ มีครูในอำเภอภูเขียว เข้าร่วมพิธีกว่า 800 คน