รร.สองแคววิทยาคม (MOU) ด้านการจัดการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม กับ Korea Nazarene University

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 โรงเรียนสองแคววิทยาคม  โดยนายชัยพันธ์ ศรีนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการจัดการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม กับ Korea Nazarene University  จากประเทศเกาหลีใต้  ณ ห้องประชุมไทรงาม โรงเรียนสองแคววิทยาคม  อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่