ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

20 มกราคม 2563 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบปะนักเรียน เข้าร่วมโครงการ “รินน้ำใจ สู่น้องชาวใต้” ณ โรงเรียนนราธิวาส โดยมีณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอำนาจ วิชายานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงเรียนนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส