สพม.39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 3/2563

บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์จริง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (สพท.ต้นแบบฝึกประสบการณ์) ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”ระหว่างเวลา 07.30 – 08.00 น. ที่นำเสนอเรื่องราวดี ๆ ของโรงเรียน คุณครู และนักเรียน ตามด้วยการนำเสนอนโยบายสู่การปฏิบัติในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00 – 09.00 น. ประจำวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ครั้งที่ 3/2563 โดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39