สพป.นราธิวาส เขต 1 ร่วมกับคณะส่วนล่วงหน้า สำรวจและประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

22 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,ผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับคณะส่วนล่วงหน้า นำโดย พลตรี กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ประจำ กรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง เดินทางมาสำรวจและประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย และเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 และโรงเรียนบ้านบางมะนาว ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ