สพฐ.ร่วมกับไมโล สนับสนุนให้เยาวชนไทย มีแอคทีฟ ไลฟ์สไตล์ ออกกําลังกายและเติบโตสู่ความสําเร็จด้วยกีฬา ภายใต้แนวคิด “กีฬาคือครูชีวิต”

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวิคเตอร์ เซียห์ ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด พร้อมคณะ ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใต้แนวคิด “กีฬาคือครูชีวิต” ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคาร สพฐ. 3  กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ. และ ไมโล บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) ร่วมมือกันสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยมีแอคทีฟ ไลฟ์สไตล์ และเล่นกีฬา ภายใต้แนวคิด “กีฬาคือครูชีวิต” (วินัย มานะ อุตสาหะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย) พร้อมเดินหน้าจัดโครงการ “ส่งเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน” หรือ MILO School Sports Program ที่ไมโลจัดส่งคาราวานกิจกรรมกีฬาและไมโลรถโรงเรียนเข้าถึงเด็กอายุระหว่าง 7-12 ปีกว่า 2.3 ล้านคน ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. กว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศ โดยโครงการส่งเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน จะส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ออกกําลังกายผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมมวยไทย แอโรบิค เพื่อให้เด็กๆ ได้ออกกําลังกายไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว กิจกรรมเต้นประกอบเพลงเด็กไทยสุขภาพดี ที่นอกจากจะได้ออกกําลังกายแล้ว เด็กนักเรียนยังได้รับความรู้ทางโภชนาการผ่านเนื้อเพลงอีกด้วย รวมถึงกิจกรรมกระโดดเชือก ที่ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกาย และฟุตซอลคลินิก ที่ฝึกทักษะการเล่นฟุตซอลให้กับนักกีฬาโรงเรียน โดยอดีตโค้ชฟุตซอลทีมชาติ ควบคู่ไปกับการฝึกความอดทนและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา หลังจากสนุกสนานกับการออกกําลังกายแล้ว เด็กนักเรียนจะได้เติมพลังด้วยโภชนาการที่เหมาะสมจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไมโล

นอกจากนั้นแล้ว ไมโล ยังเดินหน้าจัดกิจกรรมที่เยาวชนไทยต่างตั้งตารอคอยได้แก่ ไมโล ฟุตซอล โร้ด ทู บาร์เซโล น่า (MILO Futsal Road to Barcelona) ซึ่งเป็นทัวร์นาเม้นต์ขวัญใจเยาวชนไทยที่มีใจรักในกีฬาฟุตซอล โดยในปีนี้จะจัดขึ้นเป็นปีที่ 11 เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้บินลัดฟ้าไปเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปทําการแข่งขันที่บาร์เซโลน่า หนึ่งในไฮไลต์สําคัญของการจัดทัวร์นาเม้นต์ไมโลฟุตซอล คือการใช้กรีนการ์ดในการแข่งขันเป็นสนามแรกในประเทศไทย เพื่อมอบให้กับนักกีฬาที่มีน้ำใจนักกีฬาในการแข่งขัน ซึ่งนักกีฬาที่ได้กรีนการ์ดจะได้รับเกียรติ บัตรจากไมโล สพฐ. และ ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน โดย สพฐ. มีบทบาทสําคัญในการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ไปยังโรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่ห่างไกลได้เข้าร่วมในการแข่งขันเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์กีฬา และร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในการช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างแท้จริงต่อไป

ภาพ/บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/ฐิติมา  ชาลีกุล