เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ สพป.ระยอง เขต ๒ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ซึ่งได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ จำนวน ๕๐,๕๒๐ บาท ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๖๓ คน ครู จำนวน ๒๐ คน