ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยยาง และโรงเรียนบ้านเนินหย่อง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อติดตามนโยบาย อ่านออกเขียนได้ และนโยบาย ๑๐ อ. คือ อ.อนุบาลโดดเด่น พร้อมทั้งรับทราบปัญหาในการบริหารจัดการ และให้กำลังใจคุณครูในการปฏิบัติงาน