ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความชื่นชมยินดีและมอบของที่ระลึกแด่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ที่มีผลงานยอดเยี่ยม ชนะเลิศเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและกล่าวแสดงความ ชื่นชม ยินดีและขอบคุณ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนบ้านส้มป่อยชนะเลิศ 5 รายการ โรงเรียนบ้านหนองม่วง อ.จัตุรัส ชนะเลิศ 1 รายการ และโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) อ.บำเหน็จณรงค์ ชนะเลิศ 1 รายการ สร้างผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรีียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สพป.) ณ จังหวัด ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ทำชื่อเสียงมาให้โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ในครั้งนี้ และขอให้ลูกนักเรียนทุกคนตั้งใจฝึกฝนพัฒนาทักษะ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในปีต่อไป