ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชุมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชุมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี เพื่อวางแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุม 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี