สพป.พิจิตร เขต 1 เยี่ยมบ้านนักเรียน มอบทุนการศึกษา

เมื่อ 23 มกราคม 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เด็กหญิงปลายฟ้า ขำกลัด นักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน พบว่าสภาพบ้านเก่า  ทรุดโทรมมาก บนบ้านอยู่ไม่ได้ ผุ  ต้องอาศัยอยู่ใต้ถุนบ้าน ฐานะยากจน อยู่กัน 2 คนกับแม่ที่ป่วยเรื้อรัง เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง ทำงานไม่ได้ ไม่มีรายได้ อยู่ในภาวะยากลำบากมาก ทั้งนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมเงินทุนการศึกษา จากกองทุน 84 พรรษาเชิดชูการศึกษา ของ สพป.พิจิตร เขต 1 จำนวน 3,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

ธาริณี ปัญญาวราภรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1