โรงเรียนชุมชนกู่จาน สพป.ยโสธร เขต 1 รับมอบอาคารเรียน แบบ สปช.105/29

นายวิทย์ ศรีวะรมย์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานส่งมอบอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียนซึ่ง ร.ร.ชุมชนกู่จานได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อปี 2562 เป็นเงิน 2,480,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อต้นปี 2563 ประกอบพิธีส่งมอบ ในวันที่ 23  มกราคม 2563 โดยนายวรศิลป์ โคตรมนตรี ผอ.ร.ร. พร้อมคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้านร่วมในพิธีรับมอบ