สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ช่วยเหลือนักเรียน บ้านถูกเพลิงไหม้

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ เยี่ยมให้กำลังใจ มอบสิ่งของและเครื่องใช้ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน เด็กหญิงพัชรพร มุ่งหมาย นักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งบ้านถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 02.00 น. ส่งผลให้นักเรียนและผู้ปกครองไม่มีที่พักอาศัยและขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือ ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอบริจาคไปยังศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ที่ 8 บ้านหนองดินดำ ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ