สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมกับ มศว. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 17 มกราคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนในรูแบบฐานการเรียนรู้บูรณาการ STEM ยกกำลังสอง ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 19 โรงเรียน ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 169 คน

ภาพข่าวจาก ปชส.สพป.สระแก้ว เขต 2 (นิตติยา หัดรัดไชย)