สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ในพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 07.30-09.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้ข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย (นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ในพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชตามลำดับหน่วยงาน โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีฯ นำถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพร้อมกัน และประธานวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ จุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย อ่านคำกล่าวถวายราชสดุดี และถวายความเคารพหลังจบเพลงสรรเสริญพระบารมี หน่วยงานรับพานพุ่มกลับหลังเสร็จพิธีฯ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

โชติรส เทียนดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โชติรส เทียนดี