สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมกับสถานศึกษา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563

วันที่ 27 มกราคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา โรงเรียนพวงคราม และโรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร  จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563  ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญ โดยมีนายสมพร พิลาสันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  เป็นประธานในพิธี  นายสุวิทย์ ยันอินทร์ นายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย เป็นผู้กล่าวรายงาน  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด ได้ระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดไทย และตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนไทย ในด้านความมีระเบียบวินัย รวมทั้งการสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในมวลหมู่ยุวกาชาด โดยยึดมั่น และปฏิบัติตามคำปฏิญาณตนของยุวกาชาด ในการจัดงานครั้งนี้ มีผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 618 คน

ภาพข่าวจาก ปชส.สพป.สระแก้ว เขต 2 (นิตติยา หัดรัดไชย)