สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธันวา ลิ่มสถาพร ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับสนามสอบ เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจในกระบวนการดำเนินการจัดสอบให้กับหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ ผู้ประสานงานสนามสอบ และประชาสัมพันธ์ประจำสนามสอบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๓๐ คน และในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ระดับศูนย์สอบ เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจในกระบวนการดำเนินการจัดสอบให้กับคณะกรรมการ ระดับศูนย์สอบ และตัวแทนศูนย์สอบ ณ ห้องประชุม ๒ สพป.ระยอง เขต ๒ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๓ คน