สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดสอบโอเน็ต

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคอนสาร โดยมี คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ เข้าประชุม จำนวน 87 คน ทั้งนี้การประชุมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบระดับสนามสอบมีความรู้ความเข้าใจ และดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3