ผอ.สพม.20 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET และสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนในการทำข้อสอบ

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ณ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  โรงเรียนสามพร้าววิทยา และโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  โดยได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการกำกับห้องสอบ  สร้างแรงบันดาลใจและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบ และตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของห้องสอบ บรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 63 โรงเรียน มีสนามสอบ จำนวน 36 สนามสอบ