สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า โรงเรียนสามสวนวิทยา โรงเรียนไตรมิตรพิทยา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน อำเภอบ้านแท่น ทั้งนี้ จากการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย