นักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ รับทุนการศึกษา

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ มอบหมายให้ นางทิพย์สุวารี เชาวนพงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562 โดยมี นายนิวัฒน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีนักเรียนในสังกัดอำเภอภูเขียวเข้ารับทุนการศึกษา 71 โรงเรียน จำนวน 90 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,000 บาท