ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผอ.ร.ร.

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 นายรวม น้อยวัง ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางอัญชัญ ครุธแก้ว ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านป่ามะม่วง ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา(Coaching) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ โรงแรียนบ้านหนองแขม และโรงเรียนบ้านท่าเล่ อำเภอเมือง จังหวัดตาก