สพฐ.ประชุมผู้บริหารระดับสูงในสังกัด ครั้งที่ 2/2563

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  นายอำนาจ  วิชยานุวัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครั้งที่  2/2563  ณ  ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีวาระที่น่าสนใจ ดังนี้  การสอบคัดเลือก ผอ./รอง ผอ.โรงเรียน , โรงเรียนขนาดเล็ก , การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ  , การประชุมคณะกรรมการ DLTV , งบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครู  , Big Data , งาน CSR  และศูนย์พัฒนา OBEC Human Resource Development Center

ภาพ/บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/ฐิติมา  ชาลีกุล