ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2562

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ กลุ่มเครือข่ายทศบูรพา และเครือข่ายพันธมิตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโคกสะแบง ซึ่งมีลูกเสือและเนตรนารี สามัญ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 153 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสืออยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และให้ลูกเสือได้นำประสบการณ์จากการอยู่ค่ายพักแรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาพข่าวจาก ปชส.สพป.สระแก้ว เขต 2 (นิตติยา หัดรัดไชย)