ประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายเขื่อนลำปาว ณ ค่ายลูกเสือหาดสวนแก้วแคมป์

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายยงยุทธ  พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
กลุ่มเครือข่ายเขื่อนลำปาว ณ ค่ายลูกเสือหาดสวนแก้วแคมป์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์