สพป.พังงา ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยมี รอง ผอ.สพป.พังงา
ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.พังงา และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมช่อจำปูน สพป.พังงา ซึ่งจะทำการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๓๘ สนามสอบ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓